Wednesday, 15 April 2020

Hugo and Lucía sent us two wonderful videos

Kindergarten, first and second grade: Thanks a lot, both of you!!! Please, watch these three videos: Lucía wishes happy Easter in the first one, Hugo sings Tooty Ta in the second one and, finally, you can dance again Tooty Ta (it's a hip hop version of the song).

Infantil, primeiro e segundo de primaria: Moitas grazas aos dous! Por favor, tedes que ver estes tres vídeos: no primeiro Lucía desexa feliz Pascua en inglés, Hugo canta e baila Tooty Ta no segundo, e no terceiro podedes bailar outra vez con Tooty Ta (é unha versión de hip-hop). 

No comments:

Post a Comment