Thursday, 7 May 2020

Which clown?

Fourth grade: Pupil's book. Page 30 Exercise 3. Listen and read. Act. Listen to the CD, first of all. Read the dialogue and, finally, read it aloud (en voz alta).
Activity book. Page 34. Exercises 3, 4 and 5. Exercise 3: listen to track 27 and do the exercise. Exercise 4: look at activity 3 and write the sentences. Exercise 5: write the words in order and circle the correct answers. Facede as tarefas nun caderno ou nun folio. Non é necesario que copiedes os debuxos (se queredes podedes, pero é voluntario facelo).


Track 26:
Track 27:

No comments:

Post a Comment