Wednesday, 17 June 2020

Friends

Last unit: 6. Friends. É o último tema. Estudaremos os verbos irregulares. A única diferenza cos regulares é que, en vez de engadirlles -ed para pasalos a pasado, o cal é moi sinxelo de facer, hai que estudar como se din en pasado porque cada verbo irregular é diferente. Por exemplo: ir (go-went, non "goed"), mercar (buy-bought), ver (see-saw), ter (have-had), ler (read-read: a mesma forma escrita neste caso, pero pronúncianse de forma distinta), enviar (send-sent)... Pupil's book. Page 35. Listen and read. Song:


Activity book. Page 55. Activities 1 and 2. Pupil's book. Page 36. Activity 3. Listen and read:Activity 4: look at the tables. Activity book. Page 56. Activiy 3: complete the tables. Activity 4. Listen and tick the answers:Activities 5 and 6, too. ‌
No comments:

Post a Comment