Tuesday, 9 June 2020

There Is and There Are

Go to Pupil's Book, page 30, and take a look at activity 4. Activity book. Pages 46 and 47. Activity 3: complete the tables (así aprenderemos a describir o que hai nun lugar dicindo que hai un museo ou moitas tendas, por exemplo). Activity 4: listen and write the numbers.


Activity 5: look at activity 4 and write.There's a park in my city, there are five shops in my city... Activity 6: write about where you live (tedes que describir o lugar no que vivides). Activity 7: complete the tables. Con esta estrutura aprenderemos a preguntar se hai un parque ou varios museos nunha cidade. Activity 8: write the questions. Hai que ordenar as palabras. Activity 9: write about your street. Tedes que describir a vosa rúa, ou escoller unha de O Carballiño, por exemplo.

No comments:

Post a Comment