Tuesday, 19 May 2020

Seasons and Nature

Second grade (segundo de primaria). O alumnado ten que copiar nun folio as catro palabras que aparecen rodeadas (son os nomes das estacións en inglés) e, despois, debe copiar as frases do exercicio escribindo o nome de cada estación onde corresponda. Por último, ten que escoitar a canción e comprobar se escribiu as palabras nos ocos adecuados. Quen queira pode facer os debuxos dos rapaces coas árbores e colorealos mentres escoita a canción. É igual de importante cantar a canción que facer o exercicio porque mentres a cantan están a aprender estruturas gramaticais fundamentais en inglés.

No comments:

Post a Comment