Tuesday, 19 May 2020

Some Families Are Big

First grade (primeiro de primaria): o alumnado ten que ver e sinalar as fotografías do exercicio da páxina 35 mentres escoita o audio. A primeira vez só ten que escoitar e sinalar. A segunda vez que escoite o audio terá que repetir as frases. En cada unha delas dise que a familia é grande (big) ou pequena (small).

A continuación, ten que volver escoitar a historia de Ping e Pong:E, por último, debe copiar as frases do exercicio 5 da páxina 27, facer os debuxos, e unilas:No comments:

Post a Comment