Wednesday, 20 May 2020

The Adventures of Scruffy, Wag and Hoot

Fourth grade: pupil's book. Page 34. Activity 12. Listen and say this tongue twister (trabalinguas):


Activity book. Page 38. Activity 14: write the words: clown, owl and so on. Pupil's book. Page 34. Activity 13: listen and read for pleasure "The Adventures of Scruffy, Wag and Hoot".Activity book. Page 38. Activity 15. First of all you have to read the text and colour the clown. Then you have to write a text about a clown and you have to colour it, too (tedes que escribir a redacción tomando como modelo o texto anterior e cambiando detalles como o tipo de pelo do voso pallaso e o seu cor de ollos, po exemplo).


No comments:

Post a Comment