Thursday, 21 May 2020

Who's My Spy?

Fifth grade: Pupil's books. Page 28. Activity 13. Present continuous (é o que utilizamos cando queremos falar de algo que estamos facendo no momento en que falamos. Por exemplo: Eu estou falando, ti estás falando... I am talking, you are talking...). Listen and read. Say.Activity books. Page 41. Activity 20. Write (unha vez que o fagades, escoitade de novo o audio anterior para comprobar se o fixestes ben). Pupil's books. Page 28. Activity 14. Listen and read.Activity 15. Read. Activity books. Page 41. Activity 21. Read and complete (once you have finished, check your answers in your pupil's books, page 28). Activity 22. Answers the questions. Write about a spy. Tedes que tomar o modelo do exercicio 15 da páxina 28 do pupil's book e facer o mesmo sobre outro espía cambiando os datos.No comments:

Post a Comment