Tuesday, 16 June 2020

Story: Break Time

Second grade (segundo de primaria): imos intentar gravar o vídeo Break Time coas súas voces. Acabaremos tendo cinco actrices de dobraxe, un actor, e unha película de animación. Primeiro haberá que ver o vídeo outra vez nesta entrada do blog: https://englishatvi.blogspot.com/2020/05/animated-story.html. A continuación, escoitarán as súas liñas as veces que sexa necesario ata que sexan capaz de repetilas con boa pronunciación. Por último, terán que enviarme os audios por wasap (618904879) para que poida editar o vídeo. Polo menos, que intenten gravar unha frase. Quen se atreva, pode intentar gravar todas as dos seu personaxe!!!
Lucía será Sue.
Antía será Tiger.
Brais será Jay.
Marta será Li.
Lara será a narradora.
Yanira fará dous personaxes á vez, intentando cambiar a voz para cada un deles: Tom e Anna.
O guión é o seguinte:

1. Narrator: Sue, Jay and Li are at school.  
Tom: It’s break time. I want to play football. 
 Anna: I want to play a computer game. 
Sue: Do you want to play cards? 
Jay: Good idea, Sue. Let’s play cards with Li and Tiger. 

2. Sue: Has everyone got seven cards? 
Tiger, Jay and Li: Yes. Yes. Yes. 
Sue: Good. Let’s play. Jay, you can start. 

3 Jay: Li, have you got a four? 
Li: No, I haven’t. 
Jay: Oh.  
Sue: Tiger, it’s your turn. 

4 Tiger: Sue, have you got a six? 
Sue: Yes, I have. 
Tiger: Oh, good! Li, have you got a seven? 
 Li: Yes, I have. 

5 Tiger: I’m the winner! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 
 Jay: That’s incredible! 
Sue: Wow! 
Li: Well done, Tiger! 
Tiger: I like this game. I want to play again. 

6 Narrator: The children and Tiger play again. 
Sue: Jay, have you got a two?  
Jay: Yes, I have. 
Li: Tiger! You’re cheating!  
Tiger: No, I’m not. 
Li: Yes, you are. You’ve got extra cards under your foot. 
Sue: Oh, Tiger!  
Jay: Tiger, that’s not fair! 
Tiger: Sorry, everyone. 

7 Jay: We don’t want to play cards now. I want to play basketball.  
Li: I want to play basketball, too. 
Sue: Oh, Tiger. Now, they don’t want to play with you. 
Tiger: You’re right. I’m sorry. 

8 Tiger: I’m sorry, Sue. Do you want to play a board game? 
Sue: OK, but don’t cheat. 
Tiger: No, OK.

No comments:

Post a Comment