Tuesday, 16 June 2020

Story: Dinner Time

First grade (primeiro de primaria): imos intentar gravar o vídeo Dinner Time coas súas voces. Acabaremos tendo catro actrices de dobraxe, catro actores, e unha película de animación. Primeiro haberá que ver o vídeo outra vez nesta entrada do blog: https://englishatvi.blogspot.com/2020/05/dinner-time_29.html. A continuación, escoitarán as súas liñas as veces que sexa necesario ata que sexan capaz de repetilas con boa pronunciación. Por último, terán que enviarme os audios por wasap (618904879) para que poida editar o vídeo. Polo menos, que intenten gravar unha frase. Quen se atreva, pode intentar gravalas todas, aínda que algunhas son difíciles.
Lucía e Noela serán Sue (Lucía dende a viñeta 1 ata a 4.Noela dende a 5 ata a 8).
Antón será Tiger.
Alejandro e Leo serán Jay (Alejandro dende a viñeta 1 ata a 4. Leo dende a viñeta 5 ata a 8).
Yoel, Zaida e Carolina serán Dad. (Yoel dende a viñeta 1 ata a 3; Zaida dende a 4 ata a 6; Carolina dende a 7 ata a 8).
O guión é o seguinte:

1 Dad: It’s dinner time. Let’s have sausages and peas. 
Jay: Oh no. I don’t like sausages. 
Dad: Do you like peas? 
Sue: No, I don’t. 
Jay: Can we have an omelette, please? 
Dad: Let’s see.

2 Dad: How many eggs have we got? 
 Jay: We’ve got six. 
Dad: Good! 
Sue: And look! We’ve got mushrooms. I like mushrooms. Put mushrooms in the omelette.

3 Dad: We’ve got cheese and potatoes. Do you like cheese? 
Sue: Yes, I do. I love cheese. Put cheese in the omelette. 
Dad: Do you like potatoes? 
Jay: Yes, I do. I love potatoes. Put potatoes in the omelette. 
Dad: OK. Let’s have a cheese, mushroom and potato omelette. 
Sue and Jay: Yes!

4 Sue: Mmm. It smells delicious. 
Dad: OK. Watch this! 

5 Dad: One... two... three... 
Sue: Whoops! 
Jay: Oh no! The omelette! Catch it, Dad! 

6 Sue: Oh no, Dad. The omelette. 
Jay: I’m hungry. 
Sue: I’m hungry, too. 
Dad: Oh dear. I’m sorry.

7 Dad: I’ve got an idea. Do you like pizza? 
Sue and Jay: Oh yes, Dad. We love pizza. 
Dad: Come on. Let’s go for a pizza.

8 Jay: I like cheese pizza. 
Sue: I like mushroom pizza. 
Tiger: And I love omelette. 

No comments:

Post a Comment