Friday, 29 May 2020

Animated Story

First grade (primeiro de primaria): hoxe imos ver o vídeo dunha historia na que se traballan as palabras de vocabulario e as estruturas gramaticais que están a aprender en inglés (os alimentos e dicir se lles gustan, ou non).


Despois de velo teñen que facer o exercicio 2 da páxina 32 do activity book (teñen que marcar os alimentos utilizados para facer unha tortilla na historia). A maiores, poden colorealos (se queren) e, sobre todo, deberían dicir as palabras en voz alta (deberían practicar a correcta pronunciación desas palabras na entrada anterior do blog: https://englishatvi.blogspot.com/2020/05/dinner-time.html).


No comments:

Post a Comment