Tuesday, 28 April 2020

English for Little Children

Second grade (segundo de primaria): actividade interactiva para repasar o vocabulario da unidade nas que están a traballar, e para aprender novas palabras relacionadas con ela. Só ten sentido facer estas actividades utilizando altofalantes ou auriculares. O grupo de segundo ten que seleccionar a icona da camisa (clothes) tamén no primeiro nivel (level 1). Os exercicios do segundo nivel (level 2) quedarán para outro día.

http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/english_for_little_children/index.html#

No comments:

Post a Comment