Wednesday, 29 April 2020

Finger Family

First grade and five years old students (primeiro de primaria e alumnado de cinco anos): canción para seguir aprendendo os membros da familia en inglés. É unha canción que normalmente gusta moito. Teñen que tratar de aprendela e de representala cos dedos dunha man. Cada dedo sería un membro da familia: brother, sister... O alumnado de cinco anos pode intentar cantala tamén.
1 comment: