Monday, 27 April 2020

Worksheet

Second grade (segundo de primaria): Trace, colour, read and complete. O alumnado de segundo ten que facer esta folla de exercicios. Repasar, colorear, ler e completar. Antes de empezala teñen que facer esta actividade que subimos ao blog o venres: https://englishatvi.blogspot.com/2020/04/clothes_24.html
Pódese imprimir facendo clic na imaxe e descargando o PDF ou, quen non teña impresora na casa, pode facer o exercicio nun caderno ou nun folio.

https://drive.google.com/file/d/10EKACjRVQOBl0O-OibDCSuHMJYnTiw5b/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment