Thursday, 14 May 2020

If You Are Happy

Nursery (alumnado de infantil): canción apropiada para todo o alumnado de infantil. Témola cantado xa varias veces no colexio. Ademais de cantala teñen que reproducir os xestos que fan os personaxes que aparecen no vídeo.


No comments:

Post a Comment