Monday, 4 May 2020

I'm Wearing a Coat

Second grade (segundo de primaria): "manualidade" na que o alumnado ten que cortar as prendas de roupa da imaxe (ou pódenas debuxar nun folio). Despois ten que debuxarse de corpo enteiro. Por último, o alumnado debe escoitar e cantar I'm Wearing a Coat mentres viste o seu debuxo coas prendas de roupa das que se fala na canción. 
Lyrics:
It’s snowing today,but I’m not cold. No, I’m not cold. I’m wearing a coat. Under the coat,I’m wearing a jumper,and under the coat,I’m wearing shorts. It’s snowing today,but I’m not cold. No, I’m not cold.I’m wearing a coat, a jumper and shorts. I’m wearing a coat, a jumper and shorts. I’m wearing a coat. 
A persoa que canta a canción di que, a pesar de que está nevando, non ten frío e viste un abrigo, un xersei e un pantalón curto.

No comments:

Post a Comment