Tuesday, 12 May 2020

I'm Wearing a Coat

Second grade (segundo de primaria): o alumnado ten que escoitar a canción I'm wearing a coat (xa o fixeron varias veces) e debe completar os ocos da letra da canción coas palabras que correspondan (son os nomes das prendas de roupa que están a aprender en inglés). Teñen que escribir, primeiro, Class: year two, e copiar nun folio a letra da canción cos ocos e, debaixo da letra da canción, o nome das prendas de roupa en inglés para podelos copiar despois onde corresponda: coat, shorts, jumper, shirt, trousers, T-shirtr, skirt, shoes, socks. Por último, escoitarán a canción varias veces, cantándoa, ata que cubran os ocos coas palabras adecuadas. Correxirei todas as tarefas que reciba feitas por wasap (618904879).No comments:

Post a Comment