Friday, 19 June 2020

I Can See the Baker's!

Nursery (alumnado de cinco anos): na páxina 26 do libro, terán que sinalar e dicir o nome de cada tenda despois de escoitar as palabras do audio Tex's Words. Despois, escoitarán o audio I can see the Baker's e, seguindo a orde na que se fala de cada tenda, completarán os debuxos da folla.

No comments:

Post a Comment