Monday 15 June 2020

Where's the Elephant?

Third grade: Seguimos a traballar co vocabulario sobre os animais salvaxes e coas preposicións que indican o lugar no que se atopan os animais. Pupil's book. Page 36. Activity 3. Listen and read:Neste audio fanse varias preguntas para saber onde está o lagarto. Activity book. Page 41. Activity 3. Where's the Elephant? Listen and tick or cross:Activity 4: read and write. It's (on, in, behind, under...) the (tree, house). Activity 5; write the questions. A estrutura das preguntas é sempre a mesma: Is the...?


No comments:

Post a Comment