Thursday, 16 April 2020

Baby animals

Second grade: Listen, read and repeat aloud the sentences of this online activity to review the baby animals and to learn some new ones.
Segundo de primaria: Escoitade, lede e repetide as frases en voz alta desta actividade de Internet para repasar os nomes das crías dos animais en inglés e para aprender algúns novos.

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/animals/02cianimals.swf


No comments:

Post a Comment