Thursday 16 April 2020

The Body

First Grade: play these games to review the parts of the body. Click on the body (level 1) and on the eye (level 2) to play them. Repeat the words in the first activities of the game as you do in the English lessons.
Primeiro de primaria: con estes xogos ides repasar as partes do corpo. Facede clic na imaxe do corpo (nivel 1) e na do ollo (nivel 2) para xogar. Repetide as palabras nas primeiras actvidades cando as pronuncie o xogo como facedes nas clases de inglés.

http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/english_for_little_children/index.html#

No comments:

Post a Comment