Tuesday, 26 May 2020

Revision

Fourth grade: last page of the unit!!! Activity book. Page 39. Activity 1: read and stick (quen non teña o libro, e polo tanto tampouco os adhesivos, que debuxe a persoas con cada tipo de pelo especificado no exercicio). Activity 2: listen and number: Activity 3: look and write the sentences.

No comments:

Post a Comment