Thursday, 7 May 2020

Where's my Coat?

Second grade (segundo de primaria): o alumnado ten que ver o vídeo. Ao rematar de velo ten que facer nun folio ou nun caderno o exercicio 6 (os demais, non) . Primeiro teñen que escribir os seus nomes e despois copiar o seguinte: Class: year two. A continuación, no exercicio 6, deben debuxar e colorear a roupa que leva posta Tiger no vídeo (é opcional que debuxen o resto da roupa que aparece no exercicio). A maiores deben dicir o nome das prendas de roupa en inglés que aparecen en cada debuxo. Se dubidan cales son que repasen o vocabulario nesta entrada anterior: https://englishatvi.blogspot.com/2020/04/clothes_24.html (no audio dinse as prendas de roupa na mesma orde na que aparecen nas imaxes). Mentres fagan o exercicio 6 que escoiten e canten a canción I'm wearing a coat (hai que facer clic no enlace anterior para poder escoitala). Por último, teñen que volver a ver o vídeo unha vez máis para comprobar que responderon correctamente a todas as preguntas. Todas as familias poden enviarme as tarefas por wasap, se queren (618904879).


No comments:

Post a Comment