Tuesday, 9 June 2020

Amazing Animals

Third grade: We start a new unit today! Unit 6. Open your pupil's book to page 35. Activity 1. Listen and read. Sing the song. É boa idea que unha das veces que a escoitedes sinaledes as imaxes do exercicio 2 cando se pronuncien as palabras do vocabulario na canción. Imos estudar o vocabulario sobre os animais salvaxes (elephant, giraffe, tiger...) e as preposicións que se usan en inglés para indicar o lugar no que se atopa algo ou alguén: in (dentro), on (sobre), behind (detrás), under (debaixo).


Activity book. Page 40. Activity 1. Read and match (use crayons, please). Activity 2: circle the animal words. What's the secret message?


No comments:

Post a Comment