Tuesday, 9 June 2020

People and Professions

We start unit 5 today!!! Open your pupil's books at page 29. O vocabulario desta unidade trata sobre as profesións, e na parte de gramática imos estudar o pasado dos verbos regulares. Activity 1. Listen and read. Sing:


Activity books. Page 45. Activity 1: match and write "he or she". Máis sinxelo é imposible. Só hai que escoller ben o pronome. Was é o pasado do verbo ser. He was an astronomer: el foi un astrónomo. Activity 2: join the syllables. Write.


No comments:

Post a Comment