Thursday, 11 June 2020

Let's Go to Town!

Nursery : alumnado de cinco anos. Comezamos, coma sempre, coa rutina dos saúdos:


Nesta unidade, imos facer actividades relacionadas co vocabulario da cidade. Primeiro, terían que escoitar estes audios: o primeiro teñen que escoitalo unha vez mentres miran a folla da páxina 23 do libro, e o segundo deberían escoitalo dúas veces e que repetir as palabras do vocabulario sinalándoas no ordenador (están colocadas por orde): baker's (panadería), butcher's (carnicería), fruit shop (froitaría), toy shop (tenda de xoguetes), clothes shop (tenda de roupa) e park (parque).
Por último, verán o vídeo dunha historia que transcorre nunha cidade, e porán os adhesivos no lugar apropiado na páxina 23 do libro.


 


No comments:

Post a Comment